1.) ข้อมูลผู้ชำระค่าสมัครเรียน

2.) ส่งหลักฐานการชำระเงิน

แนบไฟล์นามสกุล : jpg, png, gif, pdf และ docx

สำนักรับสมัครนักศึกษา

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
  16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ 10170
 • 099-497-2333

 • 099-426-2525

 • info@btu.ac.th

 • btu.ac.th/


1.) ข้อมูลผู้ชำระค่าสมัครเรียน

2.) ส่งหลักฐานการชำระเงิน

แนบไฟล์นามสกุล : jpg, png, gif, pdf และ docx

สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
  16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ 10170
 • 099-497-2333

 • 099-426-2525

 • info@btu.ac.th

 • btu.ac.th/

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)
สมัครเรียนออนไลน์